Tips

Att ta körkort

En hel del kravs ställs på dig som ska ta körkort. I en körkortsutbildning så ingår både teori och praktik. Teorin hjälper dig att förstå och följa trafikreglerna. Teorin och de praktiska erfarenheterna som du får när du övningskör, hjälper dig och hantera olika situationer som du ställs inför när du kör ditt fordon. Alla som kör ett fordon behöver vara trafikutbildade.

Olika typer av behörighet

Fordonskurser kan du lära dig att köra och hantera fordon av olika slag på marken eller i luften, vilket kan öppna nya vägar för dig och större valfrihet både på fritiden och i yrkeslivet. Körkort eller förarbevis kan också tas för fordon både till sjöss eller på räls. Om du planerar att utbilda dig till yrkesförare så behöver du exempelvis läsa om taxiförarlegitimationer och yrkesförarutbildningar. Det krävs andra kunskaper och färdigheter för att köra en motorcykel jämfört med en personbil och kraven som du måste uppfylla skiljer sig därför åt.

Om du ska klara en personbil eller lätt lastbil som behöver du ansöka om behörighet för ett B-körkort. För att uppfylla kraven för att köra en personbil och lätt lastbil med en totalvikt på högst 3 500 kg så krävs det bland annat att du har fyllt 18 år och är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i mint sex månader.

Körkortstillstånd

För att kunna få övningsköra och för att få kunna göra förarprov så krävs det att du har ett körkortstillstånd. Tillståndet gäller i fem år och du ansöker om det hos Transportstyrelsen som kontrollerar att du uppfyller samhällets krav. Tillståndet beviljas om du anses vara en lämplig förare med tanke på dina medicinska och personliga förhållanden. Transportstyrelsen bedömer om du ur nykterhetssynpunkt kan bedömas vara pålitlig, de tittar också på om du kan bedömas kunna visa omdöme och hänsyn i trafiken samt att du kommer att följa trafikreglerna.

Du kanske också gillar…